חוזים

חוזים

חוזה מסחרי.
חוזה עסק.
הסכם מייסדים.
חוזה בין השותפים בשותפות או בין בעלי המניות בחברה.
חוזה מתן אשראי מול בנקים.
חוזה מול משקיעים .
חוזה לשיתופי פעולה.
חוזה שיווק.
חוזה זכיון.
הסכם שמירה על סודיות
ועוד.

חוזה עבודה

חוזה עבודה בין מעסיק לעובד והסכם שכר.
חוזהעבודה מקפח.
חוזה עבודה מונע (איסור תחרות).
ועוד.

חוזה מקרקעין

רכישת / קניית דירה.
הסכם מכר.
הסכם רכישה.
הסכם שכירות.
ועוד.