מינויים והמלצות

קורות חיים והמלצות מפורטות

מקבץ חומר רקע על המשרד

 

לפתיחת הקובץ עצמו (25 עמודים) לחץ על הקישור "קורות חיים והמלצות מפורטות" = כאן למעלה בסמוך