נוטריון

נוטריון
שירותי הנוטריון הניתנים במשרדנו: אימות חתימה בפני נוטריון, יפוי כח נוטריוני (לדוגמת יפויי הכח הבלתי חוזרים אשר מתבקשים נוטלי משכנתאות לחתום בפני נוטריון) , יפוי כח בלתי חוזר לטאבו ובכלל , אימותי חתימה אחרים, צוואות נוטריוניות, תרגום נוטריוני (לדוגמא- אימות תרגום תעודות למיניהן כגון: תעודת נישואין, תעודת גירושין, תמצית מרשם אוכלוסין, תעודת יושר תעודת בגרות ועוד), אישור העתק, אישורי הסכמי ממון ועוד.

שפות הנוטריון שלנו  :    עברית    +    אנגלית    +    ספרדית   !!
•יפוי כח
•אימות חתימה            • כמו כן אנו מבצעים אישורים ליציאת ילדים לחו"ל  =  1/2  העלות מאשר אצל מתרגם אחר  !!                                                                                ראה דוגמא מצ"ב    נ ו ט ר י ו ן

•תצהירים נוטריונים
•אפוסטיל
•צוואות נוטריוניות
•אישור הסכמי ממון    • כמו כן אנו מבצעים אישור הצהרת מתרגם  =  1/4  העלות מאשר אצל מתרגם אחר  !!

English
•Power of Attorney
•Signatures
• Affidavits
•Apostille
•Wills
•Capital agreement