מקרקעין

מקרקעין

הצעות לכינוס נדל"ן !!!   = מהוצאה לפועל במחיר מציאות !!!  

כרגע על הפרק : דירה בבית שמש (רח' יהודה הנשיא) ונכס באופקים (שד' הרצל) … 

אנחנו נמצאים כאן כדי לאפשר ללקוחותינו להגשים את שאיפות הנדל"ן שלהם בדרך המקצועית, הבטוחה והמהירה ביותר.

בין אם מדובר באנשים מבוגרים אשר מייחלים לעסקת תמ"א 38 כדי שבבנין תותקן מעלית, בין אם מדובר בבני זוג המבקשים לרכוש דירת מגורים למשפחתם, בין אם מדובר באיש עסקים אשר מבקש לקנות בנין משרדים – אנחנו כאן כדי לייצג אותם בביצוע העסקה, לאפשר להם להגישם את רצונם ולהוציא את העסקה לפועל.

השירות שניתן במשרדנו מתאפיין בשאיפה לאיכות בייצוג המשפטי.

ייצוג משפטי איכותי איננה סיסמה. זוהי התנהלות מעשית בשני מישורים, המישור המקצועי והמישור של היחסים בין עורך הדין ללקוחותיו.

במישור המקצועי, עלי לעשות כל שניתן בעבור לקוחותיי – כדי שהעסקה תתנהל בדרך היעילה, הבטוחה, חוסכת המס וההוצאות, ונעדרת הסיכונים ביותר.

כך כאשר אנו מייצגים רוכשים, אנו בודקים היטב את טיב הזכויות הנמכרות ואת רישומן של זכויות אלו בכל הרבדים האפשריים. אנו מבצעים גם בדיקות תכנויות בקשר לנכס הנדרשות לצורך שלילת פגמים אפשריים (דוגמת העדרו של היתר בניה, צו הריסה וכיוצ"ב).

במישור "השירותי" אנו זמינים ללקוחותינו ככל שנדרש ואף מעבר לזה, החל מייעוץ בשלב המשא ומתן, למעשה, עוד בטרם התגבשו התנאים הבסיסיים של העסקה וכלה בהשלמתה של העסקה.

אנו זמינים ללקוחותינו בזמן משברים המתרחשים לעיתים במהלך העסקה ולצורך מתן מענה הולם לבעיות המתעוררות תוך כדי קיום עסקת הנדל"ן.

משרדנו עוסק בעסקאות מקרקעין מכל הסוגים.

משרדנו עוסק גם בתחומים המשלימים לעסקאות המקרקעין מהווים חלק בלתי נפרד מהן: מיסוי מקרקעין, תכנון ובניה וייצוג בבתי משפט.

אנו מתעדכנים בשינויי החקיקה והפסיקה בתחום המקרקעין.
על עורך דין מקרקעין להתעדכן תדיר בשינויים בחוקים הרלבנטיים. במיוחד ניכרים שינויים תכופים בנושאי מיסוי מקרקעין. חוק מיסוי מקרקעין לדוגמא עובר שינויים, אשר התכיפות שלהם הולכת וגדלה. כדי להשיג ללקוחותינו את התוצאות הטובות ביותר, אנו מתעדכנים בשינויים החקיקה והפסיקה בקשר למיסוי מקרקעין.
בנוסף לשינויים בתחום מיסוי המקרקעין ניכרים בשנים האחרונות גם שינויים בחוק המכר דירות המחייבים ערנות מיוחדת, בהם אנו מתעדכנים באופן תדיר. דוגמא לשינויים אותם על עורך דין מקרקעין המנצח על עסקת מקרקעין להכיר הם תיקונים שבוצעו בחוק המכר דירות (הבטחת השקעותיהם של רוכשי דירות). תפקידם של תיקונים אלו היה לחזק את מעמדו של רוכש הדירה כלפי הקבלן ועקב כך קבע התיקון לחוק כי קבלן איננו זכאי לקבל מקונה הדירה סכום העולה על 7% ממחיר הדירה, מבלי שיבטיח את כספי הקונה. תיקון נוסף שבוצע בחוק זה חייב את הקבלן להנפיק לרוכש הדירה פנקס שוברי תשלום. כאשר תשלום על פי שוברי התשלום מבטיח כי מלוא כספי התמורה ישולמו לחשבון הליווי הבנקאי של הפרוייקט ולפיכך יובטח כי הבנק יעמיד לזכות הרוכש ערבות בנקאית כנגד הכספים ששולמו על ידו (אלא אם הקבלן מעמיד בטוחה אלטרנטיבית על פי החוק).
תיקון חקיקתי נוסף לו על עורך דין מקרקעין להיות ער הינו תיקון בצו מכר דירות (טופס של מפרט). בטופס החדש חוייב הקבלן לציין באופן מפורש את שטח הדירה בהתאם לשיטת מדידה אחידה שהכתיב המחוקק.
ואולם, עורך דין מקרקעין צריך שתהיה לו שליטה בתחום המשפט האזרחי – מסחרי בכללותו. וזאת כדי שהייצוג והייעוץ בתחום המקרקעין יעלה בקנה אחד עם מארג החוקים האזרחי – מסחרי במדינת ישראל. ואכן אנו מתעדכנים, מייעצים ומייצגים בתחומים שונים של המשפט האזרחי – מסחרי, וכך אנו משביחים את הייעוץ והייצוג אותו אנו מעניקים בתחום המקרקעין.
כמובן שעבודתו של עורך דין מקרקעין המייצג בעסקאות מקרקעין לא תהיה שלימה מקום בו עורך הדין איננו מופיע בבתי משפט ואיננו חש את "הלך הרוח השיפוטי".
וכאן נדרש הסבר קצר. ביקורת של חוזה, ובהקשר זה חוזה של עסקת מקרקעין, כדאי שיעשה תוך העלאת השאלה הבאה: מה יאמר בית המשפט על התנאי הזה והזה בחוזה, במקרה בו החוזה יגיע לדיון משפטי? אנו, כמשרד עורך דין מקרקעין המייצג בעסקאות מקרקעין, רואים לנו כחובה לייצג בבתי משפט בנוסף לעיסוק בעסקאות מקרקעין. וזאת כדי שנטיב להבין את הלך הרוח השיפוטי והשפעתו האפשרית על חוזה המקרקעין – ובכך נשביח את השירות אותו אנו נותנים ללקוחותינו.