תאונות עבודה

תאונות עבודה
תביעות על נזקי גוף כתוצאה מתאונות בזמן העבודה
נפגעי עבודה בישראל נהנים ממגוון זכויות ועומדות בפניהם מספר דרכים למצות את זכויותיהם למול הגורמים השונים. לעתים, למרות מצבו הקשה, הנפגע נדרש לעמוד בפני הליכים משפטיים ארוכים ומסובכים ועל כן מומלץ לפנות לייעוץ משפטי מקצועי בטרם  תחילת מיצוי הזכויות.
את מי תובעים לאחר תאונת עבודה?
המעביד או הגורם לנזק – במקרים בהם תאונת עבודה או מחלת מקצוע נגרמה כתוצאה מרשלנותו של המעביד או גורם אחר, קיימת לנפגע האפשרות לתבוע פיצויים גם מהגורם לנזק, בנוסף לתביעתו את המוסד לביטוח לאומי (ראה להלן).
קיימים אין ספור מקרים ואפשרויות של תאונות בעבודה החל מנפילה מסולם או פיגום, פגיעה עקב שימוש במכונה (מסור/ מחרטה/דיסק) כתוצאה ממיגון לקוי של המכונה, החלקה על שמן או מים או לכלוך במקום העבודה, התחשמלות, נפילה ממקום לא מגודר ועוד ועוד אפשרויות.
מהן הפעולות בהן יש לנקוט כדי להבטיח את הצלחת תביעת הנזיקין?
מיד לאחר קרות התאונה על הנפגע לדרוש לקבל טיפול רפואי נאות במוסד רפואי  מוכר כגון בית חולים או קופת חולים. במהלך קבלת הטיפול יש לספר לרופא את כל המגבלות והכאבים מהם הנפגע סובל בעקבות הפגיעה בתאונה. כמו כן יש לתאר בפני הרופא את התאונה והשתלשלות האירועים, ולוודא שאכן כל הפרטים הנמסרים נרשמים בדו"ח הרפואי בצורה מהימנה, שכן מסמך רפואי בו מתוארים סוגי הפגיעות ואופן התרחשות התאונה, יכול לעזור מאוד בהוכחת עצם קרות התאונה והדרך בה התרחשה.
יש לאסוף את כל החומר הרפואי, כולל תוצאות בדיקות, צילומי רנטגן, חוות דעת שונות וכד', וכן להקפיד לאסוף תיעוד על ההוצאות השונות שנגרמות כתוצאה מהתאונה.
אין לדבר עם גורם חיצוני או להעביר מידה כלשהו בנוגע לפרטי התאונה או בנוגע למצבו של הנפגע, ובפרט חוקרים מטעם חברות הביטוח השונות, בטרם קבלת יעוץ משפטי מקצועי.
בסמוך ככל הניתן למועד התאונה, מומלץ לתעד בכתב את השתלשלות האירועים הקשורים לתאונה ובכלל זה גם פרטיהם של כל העדים אשר ראו את התאונה.
פנייה לעו"ד על מנת שיבחן את סיכויי התביעה ואת הנזק שנגרם עקב התאונה ואף יפנה את הנפגע לרופאים מומחים על מנת שיתנו חוות דעת לצורך תמיכה בתביעה.
המוסד לביטוח לאומי – על פי חוק כל עובד בישראל מבוטח מפני פגיעות גוף בגין תאונות עבודה או מחלות מקצוע במסגרת המוסד לביטוח לאומי.
בגלל העדיפות היחסית של נפגעי עבודה למול הנפגעים האחרים במוסד לביטוח הלאומי, אחת השאלות הראשונות שיכולות לעורר מחלוקת בין הנפגע למול המוסד היא האם מדובר בתאונת עבודה?
חוק הביטוח הלאומי מגדיר "תאונת עבודה" כתאונה שאירעה תוך כדי ועקב עבודתו של הנפגע. תאונה שקרתה בעבודה, אך ללא קשר ישיר לביצוע העבודה, לא תחשב כ"תאונת עבודה". לדוגמא, עובד שקיבל התקף לב במהלך עבודתו, יחשב כנפגע עבודה, רק אם יוכח קשר בין תנאי העבודה לבין אותו התקף לב.