תקדימים


פסיקה-פורצת-דרך-בבית-משפט
פסיקה פורצת דרך בבית משפט
לפתיחת הקובץ לחץ על התמונה = 12 עמודים ,כולל הישגים בתחום פרוייקט הכספים – המלצות לקוחות , חב' ביטוח מגדל , הפניקס , הכשרה , חב' לאיתור נכסי השואה וכו'